Taxi Antwerpen

Uw taxi voor Antwerpen en omgeving. Professionele chauffeurs. U wordt vlot, veilig en comfortabel naar uw bestemming gebracht.

taxibestuurder
Taxivervoer Antwerpen uw partner voor luchthavenvervoer naar Zaventem, Charleroi, Eindhoven en vele andere luchthavens.
Taxi Local bvba
Constant De Jongstraat 44 glv
B-2170 Merksem

Tel: 0465 80 76 83

Email: info@taxivervoer-antwerpen.be

Taxi in Antwerpen tegen scherpe prijzen

Algemene voorwaarden

Taxivervoer Antwerpen algemene voorwaarden

1) De betaling gebeurt contant aan de chauffeur. Bij het begin van de rit wordt de volledige betaling gevraagd indien zo geboekt (indien gewenst kan u een betalingsbewijs van de chauffeur krijgen).

2) Indien u een factuur wenst wordt deze na thuiskomst per e-mail verzonden. Toch dient de rit contant afgerekend te worden met de chauffeur bij aanvang van de rit.

3) Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 7 dagen na factuurdatum.

4) Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, toch zal Taxivervoer Antwerpen al het mogelijke doen om personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.

5) Door het reserveren van een taxidienst of service op onze website, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

6) De Klant is verplicht om de dag of datum en het uur van vertrek of van aankomst te bevestigen. Indien de klant verkeerde informatie heeft doorgegeven kan dit aanleiding geven tot een schadevergoeding van 50% van het totale bedrag. Bij annulering binnen de 24u vóór aanvang van de opdracht wordt 50% van het totale bedrag aangerekend. Binnen de 8u het volledige bedrag.

7) Taxivervoer Antwerpen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht of door elke andere omstandigheid. Indien de klant toch op eigen initiatief of door een alternatieve manier beslist te vertrekken en dit zonder toestemming of overleg met Taxivervoer Antwerpen, zullen al de kosten die door de klant worden gemaakt ( bv. Parkingkosten, brandstof, taxikosten, ect.. ) niet vergoed worden door Taxivervoer Antwerpen. De bestelde rit zal alsnog aan de klant aangerekend worden.

8) Wachttijden veroorzaakt door toedoen van klanten kunnen door Taxivervoer Antwerpen in rekening worden gebracht, de klant is gebonden bij vertraging van zijn vlucht van meer dan 30 min Taxivervoer Antwerpen onmiddellijk op de hoogte te brengen. Zoniet wordt er automatisch een wachttijd aangerekend van 12€ per begonnen half uur.

9) Bij vertraging van uw vlucht, zullen wij voorrang geven aan de klanten die op reis vertrekken.

10) Indien uw vlucht te vroeg geland is zou het kunnen dat u moet wachten op de chauffeur of op uw medereizigers, toch zullen wij proberen om dit te voorkomen.

11) Indien u ons foutieve gegevens doorgeeft (bv. vertrekuur in buitenland i.p.v. aankomstuur in België) blijft het bedrag van de factuur verschuldigd en dient er een nieuw contract opgesteld te worden.

12) Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de reiziger.

13) Kinderstoeltjes worden bij Taxivervoer Antwerpen gratis ter beschikking gesteld. Deze moeten wel op voorhand aangevraagd worden en hangen af van beschikbaarheid.

14) Kosten als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, zullen aangerekend worden. Een bedrag van €250 zal meteen aan de chauffeur betaald moeten worden. Het is de klant alsnog verboden om zijn/haar bagage zelf in en uit te laden. Indien de klant dit toch doet, en schade aan het voertuig aanbrengt zal hij/zij verantwoordelijk worden gesteld voor de reparatiekosten van het voertuig.

15) Afwijkingen van onze standaard dienstverlening kunnen mits onderlinge overeenkomst. Voor deze afwijkingen kunnen meerkosten aangerekend worden die de klant op voorhand zal meegedeeld worden.

16) Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Taxivervoer Antwerpen gewijzigd worden.

17) Opgemaakt te Merksem.